MIRATOHET BUXHETI I BASHKISË PATOS 2020 !

Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të muajit Dhjetor dt 13.12.2019, janë miratuar të gjitha pikat e rendit të ditës, ku diskutimet mes ekzekutivit dhe këshillit bashkiak janë përqëndruar më tepër në miratimin e Buxhetit 2020, si kryefjala e mbledhjes. Kryebashkiakja Balilaj ka prezantuar  realizimet, prioritete dhe projektet 2020.

Pikat e rendit të ditës:

1-Miratimi i listës së personave që përfitojnë ndihmë ekonomike në masën 6% për periudhën Nëntor, Dhjetor.

2-Informacion për raportin përfundimtar të K.L.SH.-së.

4-Miratimi i bursave për shkollat e mesme profesionale.

5-Miratimi i projekt-vendimit për përdoruesit faktik të tokës në fshatin Belinë.

6-Miratimi i Planit të Integritetit, Bashkia Patos.

7- Miratimi i numrit të përgjithshëm të punonjësve dhe niveli i pagave në Bashkinë Patos për vitin 2020.

8-Miratimi i buxhetit për Bashkinë Patos për vitin 2020.

#KëshilliBashkiak

#BASHKIAPATOS

AlbaniaUSA