#BashkiaPatos është e vendosur të përdorë mekanizma transparentë financimi për OSHC-të, për të adresuar më mire nevojat e qytetarëve dhe për të ofruar shërbime gjithëpërfshirëse.
✅Nëse jeni anëtarë ose punonjës me kohë të plotë në një organizatë jo-fitimprurëse të regjistruar ligjërisht në Shqipëri dhe dëshironi të jeni pjesë e një procesi transparent të përzgjedhjes së projektpropozimeve fituese, aplikoni deri në 𝟐𝟕 𝐝𝐡𝐣𝐞𝐭𝐨𝐫, 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟕:𝟎𝟎, 𝐧𝐞̈ 𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬𝐞̈𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐨𝐚𝐝.𝐚𝐥@𝐮𝐧𝐝𝐩.𝐨𝐫𝐠.
Për më shumë detaje klikoni linkun – https://bit.ly/3pb0rKK
Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 – ReLOaD2, financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga @UNDP Albania
AlbaniaUSA