Luizaura Gropa
Koordinatorja për të drejtën e informimit

e-mail: luizaura.gropa@bashkiapatos.gov.al

 

Orari i punës i Administratës së Bashkisë
                 E hënë – E premte
                    08:00 – 16:00
AlbaniaUSA