Inspektuam në terren ndërhyrjen kolosale që po bëhet në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Ujitjes dhe Kullimit Fier, për sistemimin dhe rehabilitimin e përroit të Frashërit.

Janë rreth 4 km investim që do ti shërbejnë banorëve dhe fermerëve të NJA. Zharrëz.

AlbaniaUSA