🔊Bashkia Patos shpall #thirrjen për aplikim✅
Regjistrimi i subjekteve private si “Pronar Social”!
Inkurajojmë subjektet private të cilët disponojnë banesa për t’i dhënë me qira për familjet në nevojë strehimi, të aplikojnë për t’u regjistruar si “pronar social”
Ju sjellim në vëmendje se subjekti “pronar social”, paraqet rëndësi të veçantë për programin e banesave sociale me qira, pasi në këtë mënyrë qiramarrësit i ofrohet mundësia e të paturit një strehim ✔️të përshtatshëm, ✔të sigurtë , ✔jo diskriminues dhe ndikojmë në ✔formalizimin e tregut.
ℹTë gjithë të interesuarit, mund të paraqiten në Bashkinë Patos, në sportelin #Shërbimet Publike/Strehimi, për të marrë më shumë informacion.
#Ligji nr.22/2018 “Për strehimin social
AlbaniaUSA