1. Regjistri i Akteve të Këshillit për vitin 2020    (kliko këtu)
  2. Regjistri i Akteve të Këshillit për vitin 2021    (kliko këtu)
  3. Regjistri i Akteve të Këshillit për vitin 2022   (kliko këtu) 
AlbaniaUSA