Regjistri i kerkesave ankesa verejtjeve

Shikoni të dhënat duke klikuar në link-un e mëposhtëm:

link      link2

Regjistri i brendshem i peticioneve dhe iniciativave qytetare

Shikoni të dhënat duke klikuar në link-un e mëposhtëm:

link      link2

Regjistri i projekt ankteve te konsultimit publik

Shikoni të dhënat duke klikuar në link-un e mëposhtëm:

link      link2     link3     link4

Regjistri i mbledhjeve te keshillit bashkiak

Shikoni të dhënat duke klikuar në link-un e mëposhtëm:

link      link2

Regjistri per  kerkesat per informacion

Shikoni të dhënat duke klikuar në link-un e mëposhtëm:

link

 

AlbaniaUSA