Raporti vjetor i shpenzimeve të buxhetit të Këshillit Bashkiak 2021   (Dokument PDF)

AlbaniaUSA