1. Raporti i Vendimmarrjes dhe i Transparencës së Këshillit viti 2020    (Kliko këtu)
  2. Raporti Vjetor i Vendimmarrjes së Këshillit për vitin 2021     (Kliko këtu)
  3. Raporti Vjetor i Transparencës në Vendimmarrjes i Këshillit për vitin 2021     (Kliko këtu)
AlbaniaUSA