1. R.Monitorimit të Buxhetit 4-mujori dytë 2021  (Kliko këtu)
  2. Monitorimi i Buxhetit 4-mujori tretë 2021 Bashkia Patos  (Kliko këtu)
  3. Raporti i Monitorimit i vitit 2021 Bashkia Patos  (Kliko këtu)
  4. Raporti i monitorimit 4-mujori III 2021  (Kliko këtu)
  5. Monitorimi i buxhetit 4-mujori i I 2022   (Kliko këtu)    5.1 4-MUJORI I, 2022 RAP.MONITORIMI   (Kliko këtu)
  6. Monitorimi i buxhetit 4-mujori i II 2022  (kliko këtu)    6.1 RAPORTI I MONITORIMIT TE BUXHETIT 4-MUJORI DYTE 2022 (kliko këtu)
  7. Raporti i Monitorimit Bashkia Patos 4 mujori i tretë dhe prej fillimit te vitit 2022 (kliko këtu)
  8. Raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit 4-mujori i pare 2023  (kliko këtu)
  9. Raporti i monitorimit 4-mujori II 2023 (kliko këtu)
AlbaniaUSA