Organizimi dhe funksionimi i Bashkisë

1 – ORGANIZIMI ADMINISTRATIVO – TERRITORIAL, MISIONI DHE FUNKSIONET 

 

      1.1 – NDARJA ADMINISTRATIVO – TERRITORIALE
      1.2 – TË DREJTAT, PËRGJEGJËSITË DHE MISIONI
  • Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë
      1.3 – FUNKSIONET

2 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB

 

       2.1 – PËRBERJA DHE STRUKTURA
       2.2 – DETYRAT DHE KOMPETENCAT
       3.2 – RREGULLORJA E KB
AlbaniaUSA