SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË BIZNESIT

(Kliko Ketu)

AlbaniaUSA