SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM

(Kliko Ketu)

AlbaniaUSA