SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

DREJTOR NË DREJTORINË E TË ARDHURAVE VENDORE

(Kliko Ketu)

Njoftim 

Për fazën e parë

(Kliko Ketu)

AlbaniaUSA