SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

DREJTOR NË DREJTORINË E SHËRBIMIT SOCIAL  (Kliko Këtu)

AlbaniaUSA