SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

SPECIALIST I STATISTIKAVE NË DREJTORINË E FINANCËS

(KLIKO KËTU)

Njoftim

Për emrat e kandidatëve të shpallur fitues për fazën e parë të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë të punës në Bashkinë Patos

(Kliko Këtu)

AlbaniaUSA