SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJES NË DETYRË

PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM

(Kliko Ketu)

Njoftim

Për mbylljen e procedurës së konkurimit për plotësimin e vendit të lirë të punës në Bashkinë Patos

(Kliko Ketu)

AlbaniaUSA