SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJES NË DETYRË

DREJTOR NË DREJTORINË E ZHVILLIMIT BUJQËSOR, BLEGTORAL, PYJOR, MJEDISIT DHE KONTROLLIT TË USHQIMIT

(Kliko Ketu)

Njoftim 

Për fazën e parë

(Kliko Ketu)

Njoftim për Shpalljen e Listës Fituse 

(Kliko Ketu)

AlbaniaUSA