1. Puna e Këshillit

2.KALENDARI I SHQYRTIMI TË BUXHETIT AFATMESËM DHE VJETOR NGA KËSHILLI (kliko ketu)

 

3.KALENDARI I SHQYRTIMIT NGA KËSHILLI I RAPORTEVE FINANCIARE DHE TË ARDHURAVE (kliko ketu)

 

4. Paketa e mbledhjes së Këshillit (kliko ketu)

 

5. Vendimmarrja e Këshillit

6. Transparenca

  • Programi i Transparences së KB Patos 2022-2026   (kliko këtu)
  • Pagesat dhe shpërblimet e këshilltarëve   (kliko këtu)
  • Anëtarësimet e KB në organizata dhe shoqata (kliko këtu)

7. Partneritete, Projekte

  • Projektet e KB, përfshire ato me partnerë, në kuadrin e integrimit në BE (kliko ketu)
  • Nismat advokuese/lobuese/monitoruese nga SHC, ndaj KB (kliko ketu)

8. Publikime     (kliko këtu)

9. Shërbimet për Këshilltarët     (kliko këtu)

AlbaniaUSA