Në kuadër të vlerësimit të projekt propozimeve të thirrjes së parë, rekomandimet e komisionit të vlerësimit janë prezantuar dhe miratuar nga Bordi i partnerëve të ReLOaD. Bashkëngjitur gjenden rezultatet me të gjitha detajet përkatëse.  (Kliko këtu)

AlbaniaUSA