Projekt Dokument i Buxhetit Afatmesëm 2022-2024 i rishikuar

Ftojme te gjithe qytetaret te japin sugjerimet e tyre ne lidhje me kerkesat ose ndryshimet qe ata propozojne ne adresen : info@bashkiapatos@gmail.com

DRAFT-DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM TË RISHIKUAR 2022-2024 (Kliko Ketu)

PROJEKT VENDIM MBI RISHIKIMIN E PBA 2022-2024 (Kliko Ketu)

AlbaniaUSA