Të nderuar anëtarë të komunitetit të Bashkisë Patos!
Ju ftojmë të ndiqni komunikimin zyrtar të Këshillit Tuaj Bashkiak me Administratën e Bashkisë në lidhje me prioritetet tuaja për projekt buxhetin 2022-2024 të dala nga sondazhi elektronik  që ju vetë e keni plotësuar.
#KeshilliOnline #KeshilliBashkiak #KeshilliYt

(Kliko këtu)

(Kliko këtu)

AlbaniaUSA