PER HARTIMIN E “PAKETA FISKALE” DHE “PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESEM 2021-2023” DHE “BUXHETIT PER VITIN 2021”

Ju njoftojme se diten e Enjte ne date: 29.1o.2o2o ora 12:00 ne sallen e konferencave te
Pallatit te Kultures Patos, do te organizohet seanca degjimore me banore te zones dhe grupe interesi
per prezantimin e “Projektit te paketes Fiskale”, “Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023″
dhe ” Projekt Buxhetit 2021 “.

Pjesemarrja juaj ne kete degjese publike eshte shume e rendesishme.

Jeni te lulur te mermi pjese.

Faleminderit!

(KLIKO KETU)

AlbaniaUSA