PER HARTIMIN E “PAKETA FISKALE” DHE “PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESEM 2021-2023” DHE “BUXHETIT PER VITIN 2021”

Ju njoftojme se diten e Premte ne date: 16.1o.2o2o ora 12:00 ne Njesine Administrative Ruzhdie do te organizohet seanca degjimore me banore te zones dhe grupe interesi per prezantimin e “Projektit te paketes Fiskale”, “Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023″ dhe ” Projekt Buxhetit 2021 “.

Pjesemarrja juaj ne kete degjese publike eshte shume e rendesishme.

Jeni te lulur te mermi pjese.

Faleminderit!

(Kliko Ketu)

AlbaniaUSA