PER HARTIMIN E “PAKETA FISKALE” DHE “PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESEM 2021-2023” DHE “BUXHETIT PER VITIN 2021”

Ju njoftojme se diten e Enjte ne date: 10.12.2o19 ora 12:00 ne sallen e konferencave te Pallatit te Kultures Patos, do te organizohet seanca degjimore me banore te zones dhe grupe interesi per prezantimin e “Projektit te paketes Fiskale”, “Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023″ dhe ” Projekt Buxhetit 2021 “.

Pjesemarrja juaj ne kete degjese publike eshte shume e rendesishme.

Jeni te lulur te mermi pjese.

Faleminderit!

(Kliko Ketu)

AlbaniaUSA