RENDI I DITËS SË MBLEDHJES SË DT.22.04.2020,NË ORËN 10.00

1-Miratimi i vendimit për përfundimin e mandatit të këshilltarit z.G.L.

2-Miratimi i ndihmave ekonomike në masën 6% për periudhën 1-31 mars 2020.

3-Miratimi i pr/vendimit për disa ndryshime dhe shtesa në VKB nr.73 dt.26.11.2019.

4- Miratimi i pr/vendimit për faljen e qirasë së banesave sociale të personave në listën e  miratuar nga këshilli.

5-Miratimi i raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit vendor të vitit 2019.

6- Të ndryshme    

There are no comments yet.

Lini një Përgjigje

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

AlbaniaUSA