Në kuadër të projektit “Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 – ReLOaD2”,  ‘Promovim i turizmit të vlerave, kultures dhe traditave në Patos’, Forumi Shqiptar Social Ekonomik (ASET) ka pergatitur Termat e Referencës për dy vendet vakante në projekt, si specialistë lokal.
Bashkëlidhur gjeni ToR për dy pozicionet.
TOR SPECIALIST 1     (kliko këtu)
AlbaniaUSA