Të nderuar qytetarë!

Bashkëlidhur gjendet “Lista për shpërblim lindje”, përfundimi i vitit 2017.

Shpërblimet mund të tërhiqen pranë Postës Shqiptare, Dega Patos.

(Kliko Ketu)

AlbaniaUSA