Për emrat e kandidatëve të shpallur fitues për fazën e parë të konkurimit për plotsimin e vendit të lirë të punës në Bashkin Patos.  (Kliko Këtu)

DREJTOR NË DREJTORINË E BURIMEVE NJERËZORE

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL  (Kliko Ketu)

There are no comments yet.

Lini një Përgjigje

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

AlbaniaUSA