Njoftim per publikimin e “Rikonstruksioni magazines ne rrugen “Gani Banaj” ne objekt me funksion shërbime artizanake”

Dokumentacion :

1- Detyrë Projektimi projekti “Rikonstruksioni magazines ne rrugen “Gani Banaj” ne objekt me funksion shërbime artizanake”. (Kliko Këtu)

2- Grafiku punimeve . (Kliko Këtu)

3- Projekti Elektrik . (Kliko Këtu)

4- Ftesa për Ofert . (Kliko Këtu)

5- Projekt Teknik-Arkitektonik . (Kliko Këtu)

6- Projekt M.N.Z . (Kliko Këtu)

7- Projekti Ngrohjes . (Kliko Këtu)

8- Projekt Hidrosanitaret . (Kliko Këtu)

9- Preventiv Punimesh . (Kliko Këtu)

10- Relacion Shpjegues . (Kliko Këtu)

11- Planë Vendosje e Objektit . (Kliko Këtu)

12- MIRATIM I PROJEKTIT “Rikonstruksioni i Magazines ne rrugen “Gani Banaj” ne objekt me funksion Sherbime Artizanale”. (Kliko Këtu)

13- Shkresa përcjellëse projekti “Rikonstruksioni i Magazines ne rrugen “Gani Banaj” ne objekt me funksion Sherbime Artizanale”. (Kliko Këtu)

 

AlbaniaUSA