NJOFTIM

PER “PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESEM 2021-2023”

DHE “BUXHETIT PER VITIN 2021”

Ju njoftojme se diten e Merkure, me date 02.12.2019 ora 12:00 ne Njesine Administrative
Zharrez, do te organizohet seanca degjimore me banore te zonos dhe grupe interesi per “Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023″ dhe ” Projekt Buxhetit 2021″.

Pjesemarrja juaj ne kete degjiese publike eshte shume e rendesishme.

Jeni te lutur te merrni pjese.

Faleminderit!

(Kliko Ketu)

AlbaniaUSA