Të nderuar qytetarë!

Ju bëjmë me dije se ditën e martë dt.26.11.2019, ora 09.00 në sallën e mbledhjeve pranë bashkisë do të zhvillohet mbledhja e këshillit bashkiak me këtë rënd dite:

1-Miratimi  listës së personave që përfitojnë ndihmë ekonomike në masën 6% për periudhën 1-31 tetor 2019.

2-Miratimi i projekt-vendimit për taksat dhe tarifat vendore për vitin 2020.

3-Miratimi i projekt-vendimit për pagesën me këste të detyrimeve për subjektin “Andi Petrol 2005” sh.p.k.

4-Miratimi i projekt-vendimit për pagesën me këste të detyrimeve për subjektin “LORIAL” sh.p.k.

5-Miratimi i projekt-vendimit për shuarjen e detyrimit të debitorëve ndaj bashkisë Patos,për të cilët kanë kaluar afatet e parashikuara.

6-Miratimi i listës për familjet që do të përfitojnë banesë me kosto të ulët me kredi të lehtësuar nga shteti.

 7-  Të ndryshme.

 Ju rikujtojmë që mbledhjet e Këshillit Bashkiak janë të hapura dhe Ju inkurajojmë të merrni pjesë!

There are no comments yet.

Lini një Përgjigje

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

AlbaniaUSA