NJOFTIM!

Të nderuar qyterarë!

Ju njoftojmë se ditën e martë, datë 21.01.2020, ora 14:00 në sallën e mbledhjeve pranë bashkisë, zhvillohet mbledhja e këshillit bashkiak me këtë rend dite:

1- Kërkesë nga sh.a Ujësjellës Kanalizime për dhënie mendimi nga këshilli bashkiak për ndryshimin e tarifave të ujit të pijshëm.
2- Miratimi i ndryshimit dhe korigjimit të emërtimit të rrugëve dhe shesheve në bashkinë Patos.
3- Miratimi i planit lokal të menaxhimit të mbetjeve në bashkinë Patos.
4- Për disa ndryshime në vendimin nr. 83, datë 13.12.2019, ” Për ndryshimin e numërit të punonjësve dhe nivelit të pagave”.
5- Informacion nga Drejtoria e Informimit Publik, mbi Raportin Vjetor të Transparencës për informimin publik dhe dëgjesat publike.
6- Të ndryshme

There are no comments yet.

Lini një Përgjigje

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

AlbaniaUSA