NJOFTIM

PER HARTIMIN E “PAKETA FISKALE ”
“PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESEM 2021-2023” DHE “BUXHETIT PER VITIN 2021”

Ju njoftojme se diten e Hene, me date 12.10.2020 ora 12:00 ne Njesine Administrarive Zharrez, do te organizohet seanca degjimore me banore te zones dhe grupe interesi per prezantimin e “Proiektit te Paketes Fiskale”, “programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023” dhe “Projekt Buxhetit 2021”.

Pjesemarrja juaj ne kete degjese publike eshte shume e rendesishme.

Jeni te lutur te merrni pjese.

Faleminderit!

(Kliko Ketu)

AlbaniaUSA