Të nderuar
Ju njoftojmë me datë 28.02.2022 ora 10:00 më sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak do të zhvillohet mbledhja urgjente sipas kërkesës së Kryetares së Bashkisë për shkak të nevojave të institucionit.

Rendi i ditës është si më poshtë :
1.PËR MBULIMIN E FONDIT TË BASHKËFINANCIMIT PËR
APLIKIMIN E PROJEKTIT “PËRMIRËSIM I BANESAVE EKZISTUESE PËR FAMILJET NË NEVOJË”

Më poshtë keni projekt vendimin me relacionin shoqërues

 

1- RIKONSTRUKTI FAMILJET  (Kliko ketu)

2- PROJEKT VENDIMI BANESA SOCIALE  (Kliko ketu)

AlbaniaUSA