📌Njoftim!
📌Të nderuar qytetar!
📌Ju njoftojmë se ditën e premte, datë 25.11.2022 ora 10:00 në sallën e Këshillit do të zhvillohet mbledhja e Këshillit të Bashkisë me rend dite si më poshtë:
1-Miratimi i rendit të ditës.
2-Miratimi i proces verbalit të mbledhjes së Këshillit e datës 13.10.2022.
3-Informacion mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 13.10.2022.
4-Miratimi i ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar 6% për muajin tetor 2022.
5-Miratimi i ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për muajin tetor 2022.
6-Informacion nga Drejtoria e Shërbimit Social për familjet në nevojë për periudhën 1 janar deri në shtator të vitit 2022.
7-Miratimi i Paketës fiskale për vitin 2023.
8-Miratimi i pr/vendimit për disa ndryshime në VKB nr.69.datë 14.12.2021, Miratimi i nivelit të pagave të punonjësve.
9-Miratimi i planit të aktiviteteve të këshillit të bashkisë dhe buxhetit të tij për vitin 2023.
10.Miratimi i projektit të jashtëm kulturor “Çehovi i thotë lamtumirë Tolstoit”.
11-Miratimi i pr/vendimit për dhënie titull nderi publicistit Luftar Kuka.
12-Miratimi i pr/vendimit për dhënie ndihmë financiare Z.Xhemal Goxhaj për shkak të djegies së banesës nga zjarri.
13.Shqyrtimi i kërkesës së qytetares Znj.Luljeta Zenullari për ndihmë ekonomike për shkak sëmundjeje.
14-Miratimin e pr/vendimit për caktimin e masës së qirasë në banesat sociale, ish kopshti në lagjen Mustafa Matohiti.
📌Ju inkurajojmë të merrni pjesë dhe ju rikujtojmë se mbledhjet e Këshillit Bashkiak transmetohen live në kanalet zyrtare të institucionit.
AlbaniaUSA