NJOFTIM 

 

Të nderuar qytetarë !

Ju njoftojmë se ditën e Enjte më datë 27.05.2021 në orën 10:00 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak në ambjentet e Sallës së Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.

 Rendi i ditës do të jetë si më poshtë :

1.       Miratimi i projekt vendimit për ndihmat ekonomike në masën 6% për periudhën 1-30 Prill 2021.

2     Miratimi i projekt vendimit për miratimin e  “Rregullores së organizimit dhe funksionimit të komisionit të apelimit tatimor të Bashkisë Patos.

3.      Miratimi i projekt vendimit për pagesën me këste të detyrimit me “Vendim Gjykate” nga Bashkia Patos, kundrejt shoqërisë “Bankers  petroleum”.

4.      Miratimi i “Raportit vjetor të konsolidimit të bilancit dhe performancës për vitin 2020”.

5.      Informacion mbi “Raportin e monitorimit të zbatimit të buxhetit për 4 mujorin e parë të vitit 2021”

6.      Miratimi i kërkesave për ndihmë financiare për dy qytetarë, për rast sëmundje në familje.

7.       Të ndryshme

AlbaniaUSA