Bashkelidhur do te gjeni kalendarin e degjesave publike per muajin Maj 2022  lidhur mbi fazen e dyte te PBA-se 2023-2025

 

AlbaniaUSA