Këshilli bashkiak ju fton të merrni pjesë në  Takim konsultativ mbi Diskutimin e Rregullores së Konsultimit  Publik për Këshillin Bashkiak

Njoftimi për Konsultim  (Kliko)

Kalendari për Konsultim (Kliko)

Rregullore (Kliko)

Gjithashtu, për të gjithë qytetarët të cilët nuk mund të asistojnë në dëgjesat publike sipas kalendarit, janë të lutur që të lexojnë Rregulloren dhe të dërgojnë mendimet dhe opinionet e tyre në adresën e sekretariatit të këshillit:

email :  balil_balili@yahoo.it

Opinionet dhe rekomandimet tuaja do te priten deri ne datën e fundit të dëgjesave sipas kalendarit të publikuar në orën 1600.

Pas mbledhjes së rekomandimeve Komisioni i Këshillit do ti diskutojë ato në mbledhjen e Komisionit, dhe do të vendosë për secilin prej tyre. Për çdo rekomandim tuajin nëse do të merret në konsideratë ose jo, ju do të njoftoheni nga sekretariati.

AlbaniaUSA