Në datën 22.04.2020 në orën 10:00 është zhvilluar në platformë virtuale mbledhja e Këshillit Bashkiak, ku u miratuan këto pika:

1.Miratimimi i vendimit për përfundimin e mandatit të këshilltarit Gentian Lamce
2. Miratimi i ndihmave ekonomike në masën 6% për periudhën 1-31 mars 2020
3. Miratimi i projekt vendimit për disa ndryshime dhe shtesa në VKB nr.73 dt. 26.11.2019
4. Miratimi i projekt vendimit për faljen e qërase së banesave sociale të personave në listën e miratuar nga Këshilli.
5. Miratimi i raportit vjetor të konsoloduar të zbatimit të buxhetit vendor të vitit 2019 dhe raporti i performancës për vitin 2019 neën asistencën e projektit “Bashki të Forta”
6. Miratimi i Rregullores së Keshillit Bashkiak, hartuar me asistencë të projektit “Bashki te Forta”
7. Miratimi i Kodit të Sjelljes për Këshillin Bashkiak, hartuar me asistencë të projektit “Bashki të Forta”

#KëshilliBashkiak
#BashkiaPatos

There are no comments yet.

Lini një Përgjigje

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

AlbaniaUSA