Këshilli bashkiak ju fton të merrni pjesë në  Takim konsultativ mbi  fillimin e procedurës së privatizimit nga ana e Bashkisë  të objektit “ Ish zyrat e NFP-së” pasuria me nr 6/15 e ndodhur në Zonën Kadastrale 2890 në pronësi të Bashkisë Patos

Njoftimi për Konsultim    (Kliko këtu)

Kalendari për Konsultim    (Kliko këtu)

Projekt Vendimi Relacion    (Kliko këtu)

Gjithashtu, për të gjithë qytetarët të cilët nuk mund të asistojnë në dëgjesen publike sipas kalendarit, janë të lutur që të lexojnë materialet dhe të dërgojnë mendimet dhe opinionet e tyre në adresën e sekretariatit të këshillit:

email :  balil_balili@yahoo.it

Opinionet dhe rekomandimet tuaja do te priten deri ne datën e fundit të dëgjesave sipas kalendarit të publikuar në orën 1600.

Pas mbledhjes së rekomandimeve Komisioni i Këshillit do ti diskutojë ato në mbledhjen e Komisionit, dhe do të vendosë për secilin prej tyre. Për çdo rekomandim tuajin nëse do të merret në konsideratë ose jo, ju do të njoftoheni nga sekretariati.

AlbaniaUSA