Këshilli bashkiak ju fton të merrni pjesë në  Takim konsultativ mbi MIRATIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES SË ANËTARËVE TË KËSHILLIT VENDOR TË RINISË SI DHE MËNYRËS SË ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË TIJ

Njoftimi për Konsultim    (Kliko këtu)

Kalendari për Konsultim    (Kliko këtu)

Projekt Vendimi Relacion    (Kliko këtu)

Gjithashtu, për të gjithë qytetarët dhe te rinjtë të cilët nuk mund të asistojnë në dëgjesen publike sipas kalendarit, janë të lutur që të lexojnë materialet dhe të dërgojnë mendimet dhe opinionet e tyre në adresën e sekretariatit të këshillit:

email :  balil_balili@yahoo.it

Opinionet dhe rekomandimet tuaja do te priten deri ne datën e fundit të dëgjesave sipas kalendarit të publikuar në orën 1600.

Pas mbledhjes së rekomandimeve Komisioni i Këshillit do ti diskutojë ato në mbledhjen e Komisionit, dhe do të vendosë për secilin prej tyre. Për çdo rekomandim tuajin nëse do të merret në konsideratë ose jo, ju do të njoftoheni nga sekretariati.

AlbaniaUSA