Të nderuar qytetarë!
Ju njoftojmë se më datë dt.27.05.2020 në orën 10:00 përmes komunikimit virtual do të
zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rendi dite si më poshtë:
1-Miratimi i ndihmave ekonomike në masën 6% për muajin prill 2020.
2-Miratimi i pr/vendimit për rishikimin e buxhetit në kushtet e epidemisë covid 19.
3-Informacion për raportin e monitorimit të zbatimit të buxhetit për 4 mujorin e parë 2020.
4-Miratimi pr/vendimit për shlyerjen me këste të detyrimeve ndaj bashkisë për përsëritjen e
liçencës për tregëtimin e karburanteve për subjektin “HAZIZAJ 05”sh.p.k.
5-Miratimi i pr/vendimit për mbulimin e shpenzimeve të energjisë elektrike për familjet e
banesave sociale.

There are no comments yet.

Lini një Përgjigje

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

AlbaniaUSA