NJOFTIM!

Të nderuar qytetarë!

Ju bëjmë me dije se: Ditën e mërkurë datë.05.08.2020 në orën 10:00 në sallën e mbledhjeve të këshillit, do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak, me rend dite si më poshtë:

1-Dhënia e mandatit të këshilltarit znj.Denisa Lavdosh Pëllumbaj.

2-Miratimi i progaramit të këshillit për dëgjesat publike për periudhën 2021-2023

3-Miratimi i tavaneve përfundimtare të programit buxhetor afatmesëm 2021-2023

4-Miratimi i ndihmave ekonomike në masën 6% për periudhën 1-30 qershor 2020.

5-Miratimi i pr/vendimit për mbylljen e njësisë shpenzuese të ndërmarjes së gjelbërimit.

6-Miratimi i pr/vendimit për disa ndryshime në vendimin nr.83 dt.13.12.2019, Për miratimin e numurit të punonjësve dhe nivelit të pagave të bashkisë ,institucioneve në vartësi dhe njësive administrative për vitin 2020.

7- Miratimi i pr/vendimit për përjashtimin nga taksat vendore për tokën bujqësore për shkak përmbytje në njësinë administrative Zharrëz.

8- Të ndryshme.

There are no comments yet.

Lini një Përgjigje

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

AlbaniaUSA