NJOFTIM 

Të nderuar qytetarë !

Ju njoftojmë se ditën e martë më datë 30.03.2021 në orën 10:00 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak online në platformën zoom.

Rendi i ditës do të jetë si më poshtë :

1-Mbi miratimin e tavaneve buxhetore të programeve buxhetor afatmesëm 2022-2024.

2-Informacion për inventarët e materialeve të nxjerra jashtë përdorimit.

3. Miratimi i Raportit të Transparencës për punën e Këshillit gjatë vitit 2020.

4. Informacion mbi rezultatet e pyetësorit për transparencën e Këshillit Bashkiak.

5.Të ndryshme.

#KëshilliBashkiak
#BashkiaPatos

AlbaniaUSA