NJOFTIM !

Të nderuar qytetarë!

Ju njoftojmë se ditën e martë më datë 20.04.2021 në orën 10:00 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak online në platformën zoom.

Rendi i ditës do të jetë si më poshtë :
1-Miratimi i projekt vendimit për Ndihmat Ekonimike në masën 6% për periudhën 1-31 mars 2021.
2-Miratimi i projekt vendimit për miratimin e  Rregullores së organizimit dhe funksionimit të Komisionit të Apelimit Tatimor të Bashkisë Patos.
3-Miratimi i projekt vendimit për një ndihmë financiare për qytetarin Çuman Çela, për reabilitimin e dëmeve materiale në banesë për shkak rënie zjarri.
4-Informacion për inventarin e materialeve të nxjerra jashtë përdorimit nga Bashkia Patos  për vitin 2020.
5- Të ndryshme.

AlbaniaUSA