Dëgjesë Publike në Njësinë Zharrëz

Në Njësinë Administrative Zharrëz, Këshilli i Bashkisë Patos realizojë ditën e sotme dëgjesën publike me banorët e kësaj njësie, lidhur mbi projekt-dokumentin e rishikuar të Projekt Buxhetit Afatmesëm 2022-2024.

Të pranishëm në këtë takim konsultativ ishin: Sekretar i Këshillit Bashkiak, Kryetarë të fshatrave që ndodhen në juridiksionin e Njësisë Admnistative, Përfaqësues të Shoqërisë Civile dhe Shoqatës Ambientaliste Zharrëz

Sekretari i Kësillit Bashkiak z. Balil Balili, pas prezantimit të investimeve  të parashikuara për tre vitet e ardhme sipas programeve buxhetore,  vendosi theksin në rëndësinë e hartimit të këtij dokumenti të rëndësishëm për banorët jo vetëm  të Njësisë Zharrëz por për të gjithë territorin e Bashkisë Patos.

Pjesëmarrësit në këtë takim diskutuan dhe parashtruan kërkesat e tyre për shërbime dhe investime për periudhën buxhetore 2022-2024, të cilat do ti propozohen ekzekutivit.

(Foto)

AlbaniaUSA