Broshura dhe videoja janë prodhuar në kuadër të projektit “Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2—ReLOaD2”. Përmbajtja e kësaj broshure, si dhe gjetjet e paraqitura në të, janë përgjegjësi e Shoqatës “Zëri Qytetar” dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian ose Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP)

AlbaniaUSA