NJOFTIM!

Të nderuar qytetarë!
Bazuar në VKM-në Nr.666, datë 10.10.2019 për “Kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike”, kanë filluar aplikimet për bursë për nxënësit e vitit të parë të shkollave të mesme profesionale.
Të interesuarit të paraqiten pranë Drejtorisë së Arsimit në Bashkinë Patos.
AlbaniaUSA