Jemi duke ndërhyrë në pastrimin e pyjeve për të siguruar mbrojtjen nga zjarri.

Ndërkohë po instalojmë dhe tabelat sinjalizuese, për të ndërgjegjësuar dhe orientuar banorët dhe vizitorët.

#MasiviPyjorDrenie, është një nga masivet më të mëdha dhe më të bukur të qarkut Fier, ku 650 ha janë në administrim të Bashkisë Patos.

Hapja e rrugës dhe mirëmbatja e pyjeve krijojnë mundësi për ta konceptuar zonën si atraksion turistik tashmë.

#NJARruzhdie
#MasiviPyjorDrenie
#BukuriNatyrore
#Mirëmbajtje
#BASHKIAPATOS

AlbaniaUSA